Svenska

 

The orginal appeal in EnglishRetweeta gärna den här sidan genom att klicka härInformation från MOGiS e.V. (@MOGiS_en)

Vi är MOGiS - en tysk organisation av och för överlevare som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. MOGiS etablerades i April 2009 som "MissbrachsOpfer Gegen InternetSperren" (som kan översättas med "överlevare mot internetblockering.") Vi är emot att man blockerar hemsidor i syfte att stoppa spridningen av sexuella övergrepp på internet. Ett positivt exempel skulle istället kunna vara nätverket INHOPE.

Vår slogan är: "Ta bort - blockera inte! - Agera, blunda inte!"


Vi har blivit överraskade överden tidiga läckan av det förslag som lagts fram av EUs ministerråd. Denna hemsida kommer att uppdateras löpande med nya referenser och fakta. Om du vill nätverka med oss eller har några frågor, kommentarer eller till och med har tillgång till spärrlistor i andra länder, tveka inte att kontakta "info.eu (at) mogis-verein.de".

COSPOL, CIRCAMP och CSAADF


av Christian Bahls

Återigen diskuteras ministerrådets förslag om en påtvingad blockering av vissa nätsidor. EUs medlemstater kommer snart bli tvungna att blockera åtkomst till vissa internetsidor enligt en hemlig lista på otillåtna sidor, som distribueras mellan polismyndigheter utan någon som helst inblandning från medlemsstaternas nationella rättssystem.

EUs medlemsstater kommer bli tvungna att ålägga sina internetleverantörer att manipulera sina namnserverlistor (DNS) enligt ovanstående blockeringslista. För att göra detta måste intenetleverantörerna att göra förändringar i sin grundläggande infrastruktur (namnservrarna). När blockeringsinstruktionerna implementerats kan de sedan neka tillträde till valfri internetsida.

Så, låt oss bena ut några saker:

 

  • "barnpornografi" som beteckning är en gravt missledande förenkling av vad vi har att göra med. Detta eftersom barnet varken är en barnprostituerad (porneia), eller eftersom vi inte har att göra med en illustration (grapho). Vad som egentligen är fallet är en form av dokumentation (bilder/filmer) av sexuellt utnyttjande av barn. Så en bättre term är "övergreppsrelaterade bilder", "bildmaterial som visat övergrepp på barn" eller liknande. Detta skickar också en signal till de som konsumerar sådana bilder: det är inte porr de tittar på, det är bilder som visar sexuellt utnyttjande av ett barn. Det är tillgången på sådana bilder som främjar lidandet för de drabbade barnen.

 

  • Om vi utgår från tysk polisstatistik kan vi se att ett av hundra barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp (vanligtvis av familjemedlemmar eller andra nära släktingar) också blir utsatta för övergrepp på bild (98 av 15098 övergreppsoffer år 2008).

 

  • En del av dessa övergreppsrelaterade dokument hittar ut på Internet, även om de flesta antagligen distribueras via vanlig post eller mellan mobiltelefoner.

 

 

  • Blockeringen skall ske på webben.

 


Så, låt oss se vad som föreslagits:

Nuvarande plan:

 

  • Fas I: Introducera blockeringsteknik, anpassad för att stoppa distribution av bilder och material som betecknas som övergrett mot barn. Detta system kallas CSAADF (Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter).

 

  • Fas II: Analys av nätsidor och identifiering av kommersiella element i hanteringen av ovanstående sidor, samt nedläggande av denna verksamhet.

 

  • Fas III: Undersökning om huruvida det finns aktörer som ekonomiskt tjänar på kommersiell hantering av material inkluderande övergrepp mot barn.

 


Denna plan verkar dock sakna en hel del. Det är först i fas III som man riktar in sig på de kriminella element som faktiskt distribuerar materialet. Vad som helt saknas i planen är "att befria barnen från de relationer där övergrepp begås", vilket borde vara steg ett. Om det faktiskt finns en marknad (dvs. "pengar som utbetalas") för sådant material så borde detta kunna samordnas med "fånga de kriminella elementen genom att följa pengatransaktionerna".

Det är en smula märkligt och faktiskt olustigt att EU-medlemstater samarbetar för att sammanställa en filterlista (nyspråk för blockeringslista) men verkar helt ointresserade av att samarbeta för att faktiskt från nätet ta bort bildmaterial som visar sexuella övergrepp mot barn. Det är speciellt bekymrande att banker klarar av att hantera att ta ner phishingsidor på 4-8 timmar, medan bilder på sexuellt utnytjade barn kan stanna uppe på internet i upp till 30 dagar eller mer.

Enkelt uttryckt: Bilder som har tagits bort från internet har inte nödvändigtvis varit svartlistade. Men istället för att blockera material som visar sexuella övergrepp mot barn i varenda av EUs 27 medlemsstater skulle det räcka om materialet togs bort genom insatser i en av medlemsstaterna. Det tyder på ett stort behov av samarbete.

Så, låt oss se vem som arbetar med CIRCAMP:

 

  • Ledare: Norge

 

  • Pådrivare: Storbritannien

 

  • Förgrundsländer: Danmark, Belgien, Frankrike, Finland, Irland, Italien, Malta, Polen, Sverige, Nederländerna, Spanien, Tyskland

 

  • Stödgrupper: Europol och Interpol

 


Låt oss ta en närmare titt:
Så här ser den norska blockeringslistan ut:

Herkunft (norwegische Sperrliste)

Ursprungsland för sidor på den norska blockeringslistan (Världen)

En närbild av Europa:

Herkunft in Europa

Ursprungsland för sidor på den norska blockeringslistan (Europa)

I siffror: US:1292, NL:146, CA:79, RU:75, DE:69, KR:62, PT:61, GB:54, CZ:37, SE:32, UA:15, JP:12, AU:11, HK:8, BZ:8, CN:6, BS:5, FR:4, PA:3, ES:3, DK:3, TW:2, BY:2, TR:1, TH:1, SK:1, RO:1, NO:1, MX:1, LV:1, IT:1, BR:1, AR:1; servern i Norge är en test-server från kripos.no.

Så mycket för talet om internationellt samarbete vad gäller borttagande av övergreppsrelaterat bildmaterial från Internet. USA och Kanada är inte vad vi vanligtvis skulle kalla misslyckade stater. Trots det är det intressant att Kadada använder blockeringsteknologi.

Storbritannien använder sig av, som pådrivare, the Internet Watch Foundation (IWF) för att sammanställa en blockeringslista för "Cleanfeed" som ska implementeras av brittiska ISP:er. IWF gjorde sig kända i december 2008 då de placerade en artikel från Wikipedia på sin blockeringslista, pga. att artikeln innehöll en bild av albumomslaget från the Scorpions skiva "Virgin killer" (vilket vi också finner tvivelaktigt).

Även Nederländerna har infört en blockeringsteknik, ett land som alltid har varit bland de topp 5 länder som innehar blockerade webbplatser. Något som var verkligen oroande förra året, var att Nederländerna skulle blocka en webbplats i Nederländerna. Detta visar verkligen hur dåligt CIRCAMP egentligen fungerar. Det huvudsakliga syftet är bara ett utbyte av blockeringslistor. Det här visar att de inte gjorde något annat än att blockera, istället för att handla på den information de fick från andra inom organisationen COSPOL.

Ett annat exempel är Finland, som blockerar den finländska säkerhets-forskarenMatti Nikki, som var motståndare till att Internet blockerades i sitt land genom att analysera det svenska / finska blockeringslistan och publicera uppgifter av denna analys. Analysen visade att endast 37 av 1047 webbplatser på den läckta blockering listan faktiskt innehåller bilder av sexuellt utnyttjande av barn. (9 [red] + 28 [orange] från Matti Nikkis analys)

Tysklands närmaste granne Danmark blockerade 200 sidor från Tyskland (inklusive några muslimska video board).

I dokumentet som är länkat ovan så listas Tyskland fortfarande som en förebild, men tack vare den starka gräsrotsrörelsen a href="http://ak-zensur.de/" target="_blank">AK Zensur (arbetsgrupp mot Internetblockinf och censur) och andra medborgarrättsgrupper som AK Vorrat (arbetsgrupp mot datalagring) och FoeBuD e.V.samt organisationer som samlar barn som utsatts för övergrepp så som "Trotz Allem e.V.", "gegen-missbrauch e.V." och "MOGiS e.V." så verkar Tyskland vara på väg bort från dessa galenskaper.

Implementeringen av DNS-blockeringen måste stoppas - flera av de föreslagna ändringarna har redan dragits tillbaka. Just nu diskuterar det tyska parlamentet huruvida det är möjligt att frångå linjen om blockering och istället fokusera på att ta bort visst material. Just detta skulle kunna vara en av anledningarna till att det spanska EU-ordförandeskapet talar omm att införa blockering på en alleuropeisk niv.

Då det som ofta sker i drabbade familjer är att man blundar och förnekar när övergrepp mot barn avslöjas är MOGiS slogan:

"Ta bort - blockera inte! - Agera, blunda inte!"


Det här är vad vi har kommunicerat i Tyskland under förra året, vid det här laget rätt så framgångsrikt.

Nu är det dags att tackla problemet med nätblockering på internationell (eller i alla fall Europeisk) nivå. Vi måste alla nätverka och förenas tillsammans mot det framskridande begränsningarna av våra medborgarrättigheter, som vi ser växa fram runt om i världen.

Christian Bahls; MOGiS eV
abuse Survivors Against Internet blocking

Retweeta gärna den här sidan genom att klicka här